Ochrana osobních údajů

Používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Vždy, když poskytujete informace prostřednictvím těchto stránek, souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním předmětné informace v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu uvedeném níže:

Souhlasím s tím, aby veškeré mnou předané údaje byly společností BADGER s.r.o. zpracovávány pro marketingové účely, zejména nikoliv však výlučně za účelem zasílání zpráv. Potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu zákona č. 101 /2000 Sb., o ochraně osobních údajů, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že mohu svůj souhlas kdykoli odvolat a požadovat ukončení zpracování osobních údajů společností BADGER s.r.o.

Obsah internetových stránek a omezení odpovědnosti provozovatele

Nakládání s obsahem internetových stránek www.badger.cz, se řídí zákonem č. 121 /2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít, případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si předem souhlas provozovatele toho serveru. Bez tohoto souhlasu není možné kopírovat, šířit, reprodukovat a přenášet uveřejněné materiály.

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv případné škody vzniklé v souvislosti s užíváním těchto stránek. Dále neodpovídá za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti či z důvodu nedostupnosti obsahové části. Provozovatel nezaručuje, že informace na těchto stránkách jsou aktuální, přesné a kompletní.
Pokud se jedná o odkazy na webové stránky třetích stran, provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto stránek.

Provozovatelem stránek je společnost BADGER s.r.o.

Společnost BADGER s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 209291.